Press "Enter" to skip to content

Belangrijke dingen die je waarschijnlijk niet wist over milieu vervuiling.

Milieuvervuiling. Bij het horen van het woord komen bij de meest mensen associaties van grote vuilnisbelten op. Toch is het probleem veel ernstiger dan hier en daar een vuilnisbelt. Hier volgen enkele schokkende gegevens.

Milieu vervuiling eist 100 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar

  • Luchtvervuiling

De grootste oorzaak van het overlijden van mensen is de vervuiling van ons milieu. Industrie en verkeer zorgen voor een enorme luchtvervuiling. Een heel groot gedeelte van de mensen op onze planeet kampt dan ook met ademhalingsproblemen. In sommige steden is de luchtvervuiling zo erg dat er dagelijks een smog noodsituatie afgeroepen word waarbij de mensen geadviseerd worden ramen en deuren gesloten te houden en niet naar buiten te gaan.

  • Vervuiling van het drinkwater

Ook de vervuiling van drinkwater zorgt voor onvoorstelbaar veel slachtoffers. De kindersterfte in arme landen heeft voornamelijk te maken met ziektes die voortkomen door het drinken van vervuild water. Ondanks dat de oplossing hiervoor al jarenlang bekend zijn en financieel zeer rendabel zijn, lijkt het erop dat niemand zich om de kwaliteit van het drinkwater bekommert. Nog niet zo heel lang geleden hadden mensen een put op het erf, en kon je drinken uit beekjes. Tegenwoordig kan je dat bijna nergens meer ter wereld doen. Alhoewel er inmiddels heel veel betaalbare uitvindingen zijn gedaan om dit proces omkeerbaar te maken en het gaat om echt miljoenen mensenlevens lijkt het erop alsof onze beleidsmakers en grote groepen van de bevolking te druk zijn met in hun ogen meer belangrijke zaken, zoals of mensen wel of geen hoofddoekje mogen dragen.

  • Vervuiling van onze zeeen en oceanen

Wist u dat er in onze oceanen 5 drijvende eilanden zijn, volledig gemaakt van vuilnis? Hoe groot deze kunstofeilanden zijn is moeilijk exact in te schatten, maar de laatste metingen geven aan dat het gaat om ongeveel 100 miloen ton plastic, met en oppervlakte van ongeveer 30 keer Nederland. Juist. Dertig keer zo groot als Nederland. En wederom, alhoewel er legio uitvindingen zijn gedaan die zouden kunnen helpen deze enorme natuurrampen op te ruimen, lijken de regeringen hier absoluut niet in geinteresseerd. De meeste initiatieven zijn particuliere intitiatieven. Maar misschien is het al te laat. De kernreactor in het Japanse Fukushima lekt al vijf jaar iedere dag 300 ton radioactief afval in de Grote Oceaan. De hele oceaan is inmiddels veranderd in en grote gifbelt. Het radioactieve water heeft inmiddels de westust van Amerika bereikt, maar nog steeds wordt dit probleem niet serieus genomen. Ook de duizenden mensen die per jaar in Japan ziek worden en sterven als gevolg van radioactieve bestraling worden voor het gemak vergeten.